Structura-Assessment

Structura-Assessment

Structura-Assessment – Inzicht krijgen!

U wilt graag een beeld over uw veranderbehoefte. Het Structura-Assessment helpt ondernemers en bestuurders inzicht te krijgen omtrent de beeldvorming van de medewerkers over het bedrijf. De verkregen informatie helpt de ondernemer of bestuurder om tot een veranderbehoefte en veranderplan te komen.

De kracht van beeldvorming:

Wij zijn ervan overtuigd dat naast goed ondernemerschap de sleutel van het bedrijfssucces in uw medewerkers zit. De kennis en expertise van de medewerkers, maar ook hun betrokkenheid en motivatie voor uw onderneming vormen voor een groot stuk werkkapitaal van u als

Contact met ons

We nemen binnen drie werkdagen contact met u op:

ondernemer. Innovatie in markten, producten, processen en groei van de onderneming is alleen met goede gemotiveerde medewerkers te realiseren.

Het Structura-Assessment geeft:

  • Een beeld waar de ontwikkelpunten binnen het bedrijf zitten
  • Een beeld over de verschillen van mening / inzicht met elkaar
  • Een beeld op welke punten je kunt ontwikkelen: bij bedrijfsontwikkeling, procesontwikkeling en/of persoonsontwikkeling.
  • Een beeld waar de problemen zitten: strategische, tactische en/of operationeel
  • Een goede beeldvorming om te komen tot een veranderbehoefte en een veranderplan

Voordelen voor de ondernemer en bestuurder via dit beeldvormend assessment:

  • Een gezonde organisatie/bloedsomloop
  • Innovaties en ontwikkelingen vanuit het proces
  • Betrokkenheid van alle medewerkers
  • Meer draagkracht bij veranderingen

Structura-Kringen

Samen met de kringleden werken wij aan een goede beeldvorming om tot een “juist” oordeel te komen. De ondernemer kan op basis hiervan (een) besluit(en) nemen.

Lees meer

Structura-Academie

U wilt graag investeren in scholing en ontwikkeling. De Structura-Academie richt zich op het vorm geven van inclusief ondernemen en wil graag ondernemers en professionals, via reflectie, laten investeren in zichzelf.

Lees meer

Structura-Interventie

Ons doel is ondernemers te helpen bij het realiseren van dromen, ambities en haalbare veranderplannen.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

(We delen u gegevens met niemand, we gebruiken deze alleen om de nieuwsbrief naar u te sturen)