Wat doen wij?

Met de Structura-Academie willen we ondernemers en professionals uitnodigen en uitdagen voor colleges, waar zij via reflectie, beter in staat zijn invulling te geven aan veranderingen en een snellere ontwikkeling van hun onderneming.

De ondernemer die blijvend wil ontwikkelen, zal in zichzelf investeren door colleges te volgen die bij de ontwikkeling van de onderneming past.

De ondernemer creëert zelf tijdens de colleges, via een aantal stappen, zijn eigen veranderplan.

Waarom het Structura Model als denkraam?

  • Het combineert stelselmatig de procesgang met de persoonlijke ontwikkelingslijn van de ondernemer en met de ontwikkelingslijn van de onderneming; daarmee dekt het model alle factoren en disciplines die te maken hebben met ondernemen.
  • Het model is toepasbaar op elke situatie waarbij iets gepland, voorbereid en uitgevoerd wordt met het oog op een doel; op elke onderneming dus; schaalgrootte speelt daarbij geen rol.
  • Het denken in een beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase behoedt de cliënt voor impulsieve besluiten, maar maakt het tevens mogelijk bewust te versnellen zonder essentiële zaken over te slaan.
  • Op basis van het Structura Model zijn ijkpunten ontwikkeld die de referentiekaders van het denkraam afdekken, ondernemer en begeleider zetten samen op een rij welke ijkpunten beschouwd moeten worden als belangrijke indicatoren voor de voorliggende problematiek.
  • De huidige situatie, de veranderbehoefte en het veranderplan vormen de basis voor de opzet van een verslag.
  • Het model lokaliseert en ordent vragen, behoeften en concrete wensen van de ondernemer systematisch met als gevolg dat er snel en doelmatig gekomen kan worden tot een gerichte begeleiding.